Truyền Thông Chín

Mảng Giới và Phát Triển

4 ngày tập huấn

8:30 – 17:00 | 08 – 11/12/2022

2 tháng đồng hành

Cùng 5 dự án được chọn

Khóa tập huấn đầu tiên của Truyền Thông Chín sẽ dẫn người học đi từ nền tảng lý thuyết, phân tích thực tế đến một số bước gợi ý trong quá trình thực hiện dự án truyền thông. Hình thức truyền đạt sẽ kết hợp giữa bài giảng, phân tích tình huống và thảo luận nhóm.

Đồng hành cùng hành trình khai phá và học hỏi về truyền thông phát triển này, ngoài hai (02) người điều phối, còn có chuyên gia từ lĩnh vực về phát triển và truyền thông.

Sự giao thoa kiến thức và thực hành giữa các lĩnh vực khác nhau chính là điểm đặc biệt và cũng là chủ đích của không gian này: nơi hội tụ thái độ cởi mở, sẵn sàng thách thức và bị thách thức, học hỏi và phối hợp với nhau vì một xã hội tốt đẹp và hòa thuận hơn.

Chuyên gia đồng hành

Cán bộ Chương trình

Tổ chức Phi chính phủ Oxfam
tại Việt Nam

ĐIỀU PHỐI VIÊN

Cán bộ Truyền thông Cấp cao

Đại học Fulbright Việt Nam

ĐIỀU PHỐI VIÊN

Chuyên gia xây dựng năng lực và gắn kết cộng đồng

Chị Bích Tâm đã có 15 năm kinh nghiệm tập huấn và tư vấn quá trình xây dựng và gắn kết cộng đồng ở Việt Nam và thế giới.

DIỄN GIẢ

Chuyên gia trong lĩnh vực
Truyền thông Số

Chị Hoài Thu có 10 năm kinh nghiệm trong thiết lập kế hoạch và quản lý hiệu quả truyền thông trong các công ty quảng cáo. Bên cạnh đó chị cũng tham gia làm tư vấn cho nhiều dự án truyền thông phát triển

DIỄN GIẢ

Nhà nghiên cứu

Chị Quỳnh Anh đồng hành cùng các dự án nghiên cứu tham gia (co-research) từ năm 2015. Một trong những theo đuổi của chị là có thể truyền cảm hứng cho cộng đồng tự làm nghiên cứu.

DIỄN GIẢ

Chương trình tập huấn

GIỚI THIỆU CHUNG VÀ SƠ LƯỢC LỊCH SỬ TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

(Ngày 1/ Buổi sáng)

 • Giới thiệu chung chương trình và làm quen giữa các học viên
 • Sơ lược về lịch sử Truyền thông Phát triển

QUY TRÌNH VÀ CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG

(Ngày 1/ Buổi chiều)

 • Tổng hợp hệ sinh thái truyền thông
 • Giới thiệu về quy trình truyền thông, bao gồm (1) phân tích bối cảnh, vấn đề; (2) lên kế hoạch và chiến lược; (3) sản xuất nội dung và (4) theo dõi, đo lường và đánh giá kết quả
 • Hoạt động thực hành

(Ngày 2/ Buổi sáng)

 • Chiến thuật nhân rộng
 • Hoạt động thực hành và Hỏi đáp

Người hướng dẫn:

 • Anh Giang Sơn – Cán bộ Chương trình tại Tổ chức Oxfam
 • Chị An Bình – Cán bộ Truyền thông Cấp cao tại Đại học Fulbright Việt Nam
 • Chị Thu Trần – Trưởng phòng Đổi mới Kỹ thuật số tại PURPOSE.ANT

TRIẾT LÝ VỀ SỰ THAM GIA/ PHỐI HỢP CỦA CỘNG ĐỒNG

(Ngày 2/ Buổi chiều)

 • Giá trị sự tham gia của cộng đồng
 • Vai trò, vị trí của người làm phát triển
 • Quy tắc, phương pháp để đảm bảo sự tham gia thực sự của cộng đồng

NGHIÊN CỨU PHỐI HỢP VỚI CỘNG ĐỒNG

(Ngày 3/ Buổi sáng)

 • Vai trò của nghiên cứu đầu vào trong truyền thông phát triển
 • Giá trị của nghiên cứu cùng cộng đồng trong truyền thông phát triển
 • Cách lựa chọn và phối hợp với nghiên cứu viên để thực hiện đồng nghiên cứu

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & SẢN XUẤT NỘI DUNG VỚI CỘNG ĐỒNG

(Ngày 3/ Buổi chiều)

 • Tiến trình cùng cộng đồng xây dựng chiến lược truyền thông và sản xuất nội dung
 • Các cách để đảm bảo sự tham gia của cộng đồng

ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ QUA LĂNG KÍNH PHỐI HỢP VỚI CỘNG ĐỒNG

(Ngày 4/ Buổi sáng)

 • Đo lường sự tham gia của cộng đồng như một kết quả trọng tâm

(Ngày 4/ Buổi chiều)

 • Kiểm soát rủi ro trong truyền thông nói chung và truyền thông phối hợp với cộng đồng
 • Tổng kết khóa học

Người hướng dẫn:

 • Chị Bích Tâm – Chuyên gia điều phối, nâng cao năng lực cộng đồng
 • Chị Quỳnh Anh – Nghiên cứu viên
 • Anh Giang Sơn – Cán bộ Chương trình tại Tổ chức Oxfam
 • Chị An Bình – Cán bộ Truyền thông Cấp cao tại Đại học Fulbright Việt Nam