Đã hết hạn đăng ký tham gia Khóa tập huấn ngắn hạn Truyền Thông Chín 12/2022

Mảng Giới và Phát Triển

Khóa tập huấn đầu tiên của Truyền Thông Chín sẽ dẫn dắt người học đi từ nền tảng lý thuyết, phân tích thực tế đến một số bước gợi ý trong quá trình thực hiện dự án truyền thông phối hợp với cộng đồng.

Hình thức truyền đạt sẽ kết hợp giữa bài giảng, phân tích tình huống và thảo luận nhóm.

Đối tượng mà khóa tập huấn hướng đến là cán bộ dự án, cán bộ truyền thông từ các tổ chức phi chính phủ, thành viên của các tổ chức cộng đồng, các nhà hoạt động xã hội hay các cá nhân, tập thể khác có quan tâm tới mảng Giới, Truyền thông và Phát triển.

*Đây là một khóa tập huấn không thu chi phí tham dự

Giai đoạn 1 | 8 – 11/12/2022

25 người tham dự sẽ cùng tham gia 4 ngày tập huấn và trao đổi cùng các chuyên gia trong mảng truyền thông
và phát triển

Giai đoạn 2 | từ tháng 12/2022

Các chuyên gia sẽ đồng hành cùng 5 dự án được chọn trong những bước đầu thiết lập kế hoạch truyền thông. Thời gian đồng hành là 2-3 tháng tùy thuộc vào tính chất của từng dự án

Địa điểm diễn ra 4 ngày tập huấn

(đang cập nhật)

(*) Do tính chất của chương trình đề cao tương tác nhóm nên người tham gia sẽ cần có mặt trực tiếp tại Hà Nội trong suốt 4 ngày tập huấn.

Giá trị thu nhận được

 • Người học sẽ nhìn nhận một cách rõ ràng hơn vai trò và vị trí của Truyền Thông trong
  bức tranh chung của dự án phát triển và lịch sử ngành phát triển

 • Người học có cơ hội được phản tư và áp dụng ngay vào dự án truyền thông mình đang
  hay có ý định thực hiện

 • Người học được gợi ý về quy trình truyền thông thường gặp, nhưng vẫn đủ linh động cho điều kiện thực tế mà người học hay tổ chức/ cộng đồng của người học đang đối mặt.

 • Người học được đối thoại, thảo luận với những chuyên gia phát triển và truyền thông chuyên nghiệp, đồng thời học hỏi từ trải nghiệm và tình huống của những học viên khác.

 • Dự án truyền thông của Người học có cơ hội được chọn là một trong năm dự án mà Truyền Thông Chín sẽ đồng hành trong quá trình thực hiện ngay sau 4 ngày tập huấn.

Trách nhiệm người tham gia

 • Người tham gia có thể đăng ký cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 2 người 1 nhóm)

 • Trước khi bước vào khóa học để đảm bảo tính thực tiễn của chương trình dạy và học, người tham gia cần có một vấn đề/ ý tưởng/ mục tiêu liên quan đến truyền thông mà mình muốn giải quyết hoặc thực hiện. Trong quá trình học, người học sẽ soi chiếu, phân tích và triển khai tư duy đối với vấn đề/ ý tưởng/ mục tiêu truyền thông đó.
 • Với với một số học phần, người tham gia sẽ được yêu cầu thảo luận nhóm. Hướng đến mục tiêu học hỏi lẫn nhau, người tham gia cần có thái độ hợp tác, tôn trọng và tranh luận trong hòa bình.