Truyền Thông Chín là gì?

Truyền Thông Chín là một mô hình tập huấn về truyền thông nhằm đưa đến những góc nhìn mới về tư duy, tiếp cận, cách lập kế hoạch và thực hiện truyền thông trong lĩnh vực phát triển.

Đối tượng mà dự án hướng đến là cán bộ dự án, cán bộ truyền thông từ các tổ chức phi chính phủ, thành viên của các tổ chức cộng đồng, các nhà hoạt động xã hội hay các cá nhân, tập thể khác có quan tâm tới vấn đề xã hội.

Ở khóa đầu tiên, dự án sẽ tập trung vào truyền thông trong mảng Giới và Phát triển.

Truyền thông phối hợp

Bằng việc giới thiệu phổ của phương thức Truyền Thông và hướng đến Truyền Thông “Phối Hợp” (Participatory Communications), Truyền thông Chín kỳ vọng đưa “truyền thông phát triển” đạt hiệu quả ở đúng vai trò của nó: là cầu nối “thấu hiểu” giữa các cộng đồng, trong đó, sự tham gia được nhìn nhận như là kết quả cần hướng tới chứ không chỉ là phương tiện để đạt được kết quả.

Giá trị nền tảng của Truyền Thông Chín

01

KIÊN NHẪN

Tin vào tiến trình và dành thời gian để hiểu sâu và cân nhắc kỹ lưỡng

02

TOÀN DIỆN

Đặt vấn đề trong bối cảnh đa chiều, trong tương tác với sự đa dạng của xã hội

03

DỄ CHUYỂN TIẾP

Kiến thức và thực hành linh động đối với bối cảnh văn hóa của từng cộng đồng

04

THỰC TIỄN

Luôn cân nhắc điều kiện thực tế, tránh những lý thuyết xa vời, viển vông

Ý nghĩa Nhận Diện

“Truyền Thông Chín” lấy cảm hứng từ mối tương quan giữa việc NẤU ĂN và LÀM TRUYỀN THÔNG.

Cả Truyền thông và Nấu ăn đều cần những “công thức căn bản” nhưng sẽ luôn có những biến tấu phù hợp với người thực hiện và người tiếp nhận sản phẩm. Để có những “sản phẩm” phù hợp ấy cần sự thấu cảm, kiên nhẫn và cởi mở trao đổi từ cả hai phía. Và dự án này đồng hành cùng quá trình để đạt được sự “chín” trong sản phẩm đó.

Từ ý tưởng đó, bộ nhận diện thương hiệu “Truyền Thông Chín” tạo nên bởi những mảnh ghép đa dạng từ công việc sơ chế nguyên liệu. Sự trộn lẫn giữa những “hình thù” đơn giản như tròn hay que với những “hình thù” đòi hỏi kỹ thuật cao hơn như tỉa hoa, ngầm ý rằng quá trình chuẩn bị cho “truyền thông” là tổng hòa của những chất liệu có vốn tự thân và những chất liệu phức tạp hơn cần có sự hỗ trợ của người khác.

Mỗi “hình thù” của mỗi kiểu cắt đại diện cho một giá trị mà Truyền Thông Chín gìn giữ và lan tỏa.

Những người đồng hành

Làm nên Truyền Thông Chín không chỉ có hai thành viên sáng lập mà còn có sự góp sức và hỗ trợ hết mình của các chuyên gia và đội ngũ cộng tác viên

HOÀNG GIANG SƠN

Thành viên sáng lập

TRẦN AN BÌNH

Thành viên sáng lập

NGUYỄN THỊ BÍCH TÂM

Tư vấn thiết kế chương trình

NGUYỄN PHÚ VƯƠNG

Thiết kế Đồ họa

pHẠM MINH ÁNH

Viết nội dung và Quản lý mạng xã hội

NGUYỄN LƯU NGỌC QUỲNH

Viết nội dung và Quản lý mạng xã hội

HOÀNG THÙY LINH

Vận hành sự kiện