Bạn là ai?

Tên bạn muốn được ghi nhận và trao đổi trong tập huấn, không nhất thiết phải là tên thật

Bạn phù hợp là 1 trong 25 người tham gia, tại sao thế?

Truyền thông được hiểu theo nghĩa rộng nhất là sự truyền đạt thông tin. Và chúng tôi hứa sẽ không đánh giá gì cả!

Chúng tôi có thể hiểu bạn thêm qua những ấp ủ hay trăn trở của bạn được không?

Và cuối cùng, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua phương tiện nào?